Uit liefde voor hout

Eemlepel

BoomHart

In Amersfoort, al eeuwen een bedrijvige stad aan de Eem, neemt het aantal duurzame initiatieven voor een nieuwe economie snel toe. Burgers en ondernemers zoeken elkaar meer en meer op om duurzaam wonen, werken en recreëren werkelijk vorm te geven.
De Eem is een rivier die het water van zeven beken in zich opneemt en naar het Eem-meer stroomt.

 

 

 

 

 

NAMO59998Eemlepel is ontstaan uit een jarenlange liefde voor hout, de boeiende mogelijkheden voor hergebruik van grondstoffen en de groeiende belangstelling om lokale producten te gaan gebruiken. De combinatie van die gedachte vraagt om nieuwe toepassingen.

 

 

 

 

 

 

barn-the-spoon-day-classesDaardoor ontstaat van elk voorwerp
een uniek, duurzaam exemplaar,

 

 

Beukenblad dat levend blijft met een nieuwe betekenis.